Tag: Łaska i Pokój

Jahwe jest moim pasterzem, nie zabraknie mi niczego
Wpis

Jahwe jest moim pasterzem, nie zabraknie mi niczego

„Jahwe jest moim pasterzem, nie zabraknie mi niczego” Ps 23 (BP) W Słowie Bożym czytamy o wielu, którzy pełnią funkcję pasterza i to nie tylko owiec, lecz także narodu wybranego (np. Dawid). Na stanowiskach tych byli nie tylko ludzie dobrze sprawujący swoją służbę, lecz również tacy, o których dowiadujemy się, że byli nieużytecznymi pasterzami (Zach...

Jedna czwarta i trzy czwarte
Wpis

Jedna czwarta i trzy czwarte

Zgoła każda uroczystość chrztu ma w sobie coś podniosłego i radosnego. Oto znów odbywa się taka uroczystość, w której do chrztu przystępuje 12 osób. Wszystkie wyznawały swoje grzechy a teraz przez chrzest wyznają wobec wieli świadków swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i ślubują Mu wierność aż do śmierci. Ich modlitwy są szczere. Członkowie zboru radują się z tego, że Pan przydał do...

Wskazówki dla odwiedzających chorego
Wpis

Wskazówki dla odwiedzających chorego

„Byłem chory, a odwiedzaliście mnie” (Mt 25:36) W kilku punktach chcemy zwrócić uwagę na istotę odwiedzin u chorego. Nie możemy przy tym bliżej określić praktycznej strony takiego spotkania, jest to bowiem zależne od tego, jaki będzie nasz stosunek do obłożnie chorego, częściowo sparaliżowanego, do chorego, który jest w depresji, zawałowca, do umierającego na raka, czy chorego,...

Fanuel
Wpis

Fanuel

1 Mojżesza 32:25-31 Największe postępy w życiu duchowym czynią ci chrześcijanie, których Pan Bóg doświadczając zniewala chodzić w pewnej niemocy towarzyszącej im częstokroć aż do grobu. Ten bodziec który stale towarzyszył Apostołowi Pawłowi, ustawicznie przypominał mu, czym jest z natury. Żyjemy jak Jakub z obietnic Bożych, łaski i miłosierdzia, powinniśmy też jak i on walczyć, aby te obietnice...

Wykonało się
Wpis

Wykonało się

Przed przyjściem Syna Bożego na tę ziemię, gdy naród Boży wybrany pomimo otrzymanych łask i błogosławieństw odstąpił od Boga, powiedział Pan Bóg przez proroka Malachiasza, litując się nad ginącym w grzechach narodem: „Oto posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem mojem” (Mal 3:1). Jan Chrzciciel, o którym tu mowa, był największym z proroków, był potężnym kaznodzieją Bożym pośród...

Połączenie się z Bogiem
Wpis

Połączenie się z Bogiem

Póki człowiek pozostaje panem siebie samego, nie ma zespolenia się z P. Bogiem, nie ma jedności — jest Bóg i człowiek. Tam gdzie dwoje stają się jednem — nie kocha się, nie myśli się, nie działa się pojedynczo. Kiedy P. Bóg zamieszka w człowieku, nastaje cisza, pokój zupełny; wszelki ból, krzyk, rosterki i własna wola...

Właśnie dziś
Wpis

Właśnie dziś

Właśnie dziś, gdy świat w którym żyjemy stacza się w dół jak po równi; gdy wokół panuje nienawiść, agresja, demoralizacja; gdy wisi groźba atomowej wojny, a człowiek z uporem niszczy środowisko naturalne – warto pomyśleć i zadać sobie pytanie: co stanie się ze mną po śmierci? Warto w tym biegu za doczesnymi dobrami, za urządzaniem się...

Święta izraelskie
Wpis

Święta izraelskie

„Błogosławiony lud, który umie się radować l chodzi w światłości oblicza twego, Panie” (Ps. 89,16) „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się”.(Fil. 4,4) Święto, to dzień radości i wesela. Ludzie na całym świecie obchodzą dni wesela zwane świętami, ale naród wybrany, Izrael, obchodzi szczególne dni radości — święta PANA. Sam Bóg wskazał Izraelowi dni...

Dwa ciała
Wpis

Dwa ciała

Jeżeli chcemy zorientować się w stanie chaotycznym teraźniejszego społeczeństwa i zrozumieć główne życiowe prądy danej chwili, powinniśmy rozpatrywać je z tego punktu widzenia, że nowoczesne społeczeństwo najwyraźniej dzieli się na dwa wielkie obozy, na dwa ciała: ciało Chrystusowe, którym jest kościół Boży (Ef 1:22-23), i ciało antychrysta. Ciała te budowane są przez dwie przeciwne sobie moce duchowe: Ducha...

Przymierze krwi
Wpis

Przymierze krwi

„Większej miłości nikt nie ma nad to, jak kiedy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, cokolwiek ja wam przykazuję. Już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, comkolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam”...