Budynek zborowy przy ulicy Generała Zajączka 21

Zbór w Katowicach powstał z inicjatywy Braci ze zboru w Tarnowskich Górach, przede wszystkim Brata Mariana Giertlera. Chciał on, by w wielu miastach Śląska wierzący ludzie mieli miejsca, gdzie mogliby się spotykać.

Już przed wojną w Katowicach odbywały się spotkania Wolnych Chrześcijan. Nie było wtedy jeszcze oficjalnego miejsca zgromadzeń, dlatego organizowano je w prywatnym mieszkaniu przy ul. Barbary.

Budynek przy ul. Gen. Zajączka 21 został zakupiony przez Kościół w maju 1983 roku. Stan budynku kwalifikował go do kapitalnego remontu, który został wykonany przy znacznej pomocy Braci z Niemiec oraz Braci z chorzowskiego zboru, szczególnie Brata Jana Krystonia. Gospodarzami budynku zostali Bracia Zbigniew Folwarczny i Kazimierz Giertler. Byli oni odpowiedzialni za odbywający się remont, obejmujący kaplicę oraz małą i dużą salę, a później także za opiekę nad budynkiem.

Pierwsze spotkania przy ul. Gen. Zajączka zaczęły odbywać się już w czerwcu. Początkowo uczestniczyła w nich mała, 4-osobowa grupa, która jednak z czasem się powiększała – także za sprawą wizyt Braci i sióstr z Bukowna.

Historia ruchu Wolnych Chrześcijan

Ruch Wolnych Braci (ang. Open Brethren), narodził się w Irlandii w 1830 roku. Początkowo było to kilku mężczyzn spotykających się na wspólne obchodzenie pamiątki Wieczerzy Pańskiej, modlitwę i czytanie Pisma Świętego. Mimo że pochodzili z różnych Kościołów chrześcijańskich, to łączyła ich ta sama miłość do Chrystusa i głęboka wiara. Koncentrowali się na powrocie do zasad, które kierowały pierwszym Kościołem oraz kładli akcent na konieczność prowadzenia przez Ducha Świętego.