Szkółka niedzielna

Niedziela | 10:00

Nauczanie dzieci w Szkółce Niedzielnej odbywa się w każdą niedzielę podczas pierwszej części nabożeństwa (ok. 60 minut). Dzieci podzielone są na dwie grupy: starszą i młodszą. Podczas Szkółki dzieci śpiewają, wspólnie się modlą, a potem każda grupa rozchodzi się na swoje zajęcia.

Młodsze mają lekcje biblijne zobrazowane kolorowymi ilustracjami, potem rysują np. nowo-poznane historie i uczą się wierszy biblijnych na pamięć. Starsze poznają Słowo Boże poprzez czytanie go, studiowanie i naukę wersetów z Pisma Świętego.

Dwa razy w roku, z okazji Bożego Narodzenia i przed przerwą wakacyjną w szkółce, dzieci występują przed zborem z przygotowanym przez siebie programem artystycznym. Celem nauczania w Szkółce Niedzielnej jest przybliżenie dzieciom Słowa Bożego i prawd w nim zawartych, zaszczepienie w nich bojaźni Bożej i szacunku do bliźnich. (BF)