Miej ze sobą to, co najcenniejsze

O nauce Słowa Bożego na pamięć

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca”
Hbr 4:12

Słowo Boże może codziennie odmieniać Ciebie i ludzi z Twojego otoczenia. Możesz mieć je na wyciągnięcie myśli zawsze wtedy, gdy będziesz go potrzebować. Od Ciebie jednak zależy, czy pozwolisz mu działać. Zapamiętywanie 3 wersetów na dwa tygodnie to już dobry początek. Wystarczy, że poświęcisz na to 3 minuty rano po wstaniu z łóżka i 3 minuty wieczorem, przed pójściem spać. Przez pierwszy tydzień przeczytaj te wersety dwukrotnie przed zaśnięciem i dwukrotnie po przebudzeniu. W drugim tygodniu powtarzaj je z pamięci. W każdą niedzielę powtórz wersety sprzed miesiąca, aby je utrwalić. To zaledwie 6 minut dziennie, a w ciągu roku będziesz już znać 78 wersetów. Nikt z nas nie wie, w jakich sytuacjach znajdziemy się w przyszłości. Jednak już dziś możemy zadbać o to, aby to, co najcenniejsze mieć zawsze przy sobie. (JW)

Uczyliśmy się już:

0 Wersetów
KsięgaFragmenty
List do Galacjan2:20; 5:22-23
List do Efezjan2:8-10; 4:29
Ewangelia wg Mateusza4:19.23; 7:7-8; 18:20; 25:21; 28:19-20
List do Rzymian1:16; 3:23.28; 5:12; 6:23; 11:6; 12:1
Księga Izajasza53:6
I List Jana1:8; 3:16-18; 5:14
II List do Tymoteusza3:16
Księga Jozuego1:8
Dzieje Apostolskie2:42
List do Hebrajczyków1:1-3; 9:27-28; 10:24-25; 11:1; 12:1-3
II List do Koryntian5:15.17
Ewangelia wg Jana14:21; 15:7
List do Filipian2:1-3,14-15; 4:6-7
List do Kolosan3:23-24
List do Tytusa2:13-14; 3:5
I List Piotra3:15-16
II List Piotra3:15-17
Księga Psalmów37:4-5; 73:26-28; 127:1
I List do Koryntian15:58
Przypowieści Salomona30:7-8
Ewangelia wg Marka16:15-16