Kategoria: Zbawienie

Czy jesteś zbawiony?
Wpis

Czy jesteś zbawiony?

Czy jesteś zbawiony, to ważne pytanie, Biblia da z pewnością odpowiedź Ci na nie. Już Paweł wydał nakaz słuszny w każdej mierze: Samych siebie badajcie, czy jesteście w wierze. 1 Zbawienie jest darem darmo ludziom danym, Lecz niestety rzadko z wiarą przyjmowanym. 2 Dobre czyny, moralność, to chwalebne rzeczy, Lecz Cię same nie kładą w...

Pięć sądów
Wpis

Pięć sądów

Określenie „sąd ostateczny”, tak często spotykane w religijnej literaturze, nie znajduje się w Piśmie Świętym. Co bardzo ważne, nie ma tam też myśli wyrażonej przez to określenie. Dr Pentecost dobrze mówił: „Ten paskudny nawyk, nauczył chrześcijański świat myśleć o sądzie, jak o jednym wielkim zdarzeniu, mającym miejsce pod koniec istnienia świata, kiedy wszystkie ludzkie istoty: święci i grzeszni, Żydzi i Poganie, żywi...

Jedna czwarta i trzy czwarte
Wpis

Jedna czwarta i trzy czwarte

Zgoła każda uroczystość chrztu ma w sobie coś podniosłego i radosnego. Oto znów odbywa się taka uroczystość, w której do chrztu przystępuje 12 osób. Wszystkie wyznawały swoje grzechy a teraz przez chrzest wyznają wobec wieli świadków swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i ślubują Mu wierność aż do śmierci. Ich modlitwy są szczere. Członkowie zboru radują się z tego, że Pan przydał do...

Właśnie dziś
Wpis

Właśnie dziś

Właśnie dziś, gdy świat w którym żyjemy stacza się w dół jak po równi; gdy wokół panuje nienawiść, agresja, demoralizacja; gdy wisi groźba atomowej wojny, a człowiek z uporem niszczy środowisko naturalne – warto pomyśleć i zadać sobie pytanie: co stanie się ze mną po śmierci? Warto w tym biegu za doczesnymi dobrami, za urządzaniem się...

Dwa ciała
Wpis

Dwa ciała

Jeżeli chcemy zorientować się w stanie chaotycznym teraźniejszego społeczeństwa i zrozumieć główne życiowe prądy danej chwili, powinniśmy rozpatrywać je z tego punktu widzenia, że nowoczesne społeczeństwo najwyraźniej dzieli się na dwa wielkie obozy, na dwa ciała: ciało Chrystusowe, którym jest kościół Boży (Ef 1:22-23), i ciało antychrysta. Ciała te budowane są przez dwie przeciwne sobie moce duchowe: Ducha...