Kategoria: Służba

Wzór z Nieba
Wpis

Wzór z Nieba

„Patrz, powiedziano, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci jest okazany na górze” (Hebr. 8:5). W księdze Wyjścia znajdujemy opowiadanie o tych odwiedzinach, które Mojżesz złożył Samemu JAHWE przebywającemu w niezmiernej chwale na górze Synaj. Odwiedziny te trwały 40 dni i 40 nocy, w przeciągu zaś tego czasu, Mojżesz otrzymał od P. Boga najbardziej dokładne przepisy co do budowy świątnicy (Exod. 25:8.9),...

Zwiastowanie Ewangelii
Wpis

Zwiastowanie Ewangelii

„Głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego” (Psalm 96,3). Wielu chrześcijan uważa, że opowiadanie o chwale Bożej i Jego cudach należy tylko do tzw. „klasy duchownej”. A co w tej sprawie mówi sam Bóg poprzez Swoich wiernych mężów i proroków? co mówił o tym nasz Pan, Jezus Chrystus i Apostołowie? Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że w sprawie zwiastowania Ewangelii...

Wskazówki dla odwiedzających chorego
Wpis

Wskazówki dla odwiedzających chorego

„Byłem chory, a odwiedzaliście mnie” (Mt 25:36) W kilku punktach chcemy zwrócić uwagę na istotę odwiedzin u chorego. Nie możemy przy tym bliżej określić praktycznej strony takiego spotkania, jest to bowiem zależne od tego, jaki będzie nasz stosunek do obłożnie chorego, częściowo sparaliżowanego, do chorego, który jest w depresji, zawałowca, do umierającego na raka, czy chorego,...

Służenie Chrystusowi Panu Zmartwychwstałemu
Wpis

Służenie Chrystusowi Panu Zmartwychwstałemu

Tekst: Rozdział 21. Ewangelii wg Jana. Rozdział 21-szy Ewangelii Jana, jakkolwiek ostatni, nie tyle jest zakończeniem Ewangelii, ile wstępem do księgi Dziejów Apost., która zawiera podstawowe fakty, dotyczące Chrześcijańskiej służby w tym okresie. Jest to rozdział, który traktuje o służbie, — służbie Panu Zmartwychwstałemu, a zarazem o cierpieniu. Zauważywszy to, zapytujemy, czy jest w nim jaki pojedynczy wyraz, lub zdanie,...

Fanuel
Wpis

Fanuel

1 Mojżesza 32:25-31 Największe postępy w życiu duchowym czynią ci chrześcijanie, których Pan Bóg doświadczając zniewala chodzić w pewnej niemocy towarzyszącej im częstokroć aż do grobu. Ten bodziec który stale towarzyszył Apostołowi Pawłowi, ustawicznie przypominał mu, czym jest z natury. Żyjemy jak Jakub z obietnic Bożych, łaski i miłosierdzia, powinniśmy też jak i on walczyć, aby te obietnice...

Finanse z Biblijnego punktu widzenia
Wpis

Finanse z Biblijnego punktu widzenia

W dobie szybko zachodzących zmian na arenie finansowej, braku stabilności waluty, wielkich skoków giełdowych, wzrastającego bezrobocia, niestabilności największych Banków i ciągle zwiększające się podatki mogą wpłynąć na brak poczucia naszego finansowego bezpieczeństwa. Dla nas obywateli Królestwa Bożego nasz Stworzyciel, Zbawiciel i Pan jasno przedstawia generalne zasady zarządzania finansami. Biblia nie tylko uczy nas jak osiągnąć życie wieczne, ale...