Kategoria: Wzrastanie

Wzór z Nieba
Wpis

Wzór z Nieba

„Patrz, powiedziano, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci jest okazany na górze” (Hebr. 8:5). W księdze Wyjścia znajdujemy opowiadanie o tych odwiedzinach, które Mojżesz złożył Samemu JAHWE przebywającemu w niezmiernej chwale na górze Synaj. Odwiedziny te trwały 40 dni i 40 nocy, w przeciągu zaś tego czasu, Mojżesz otrzymał od P. Boga najbardziej dokładne przepisy co do budowy świątnicy (Exod. 25:8.9),...

Służenie Chrystusowi Panu Zmartwychwstałemu
Wpis

Służenie Chrystusowi Panu Zmartwychwstałemu

Tekst: Rozdział 21. Ewangelii wg Jana. Rozdział 21-szy Ewangelii Jana, jakkolwiek ostatni, nie tyle jest zakończeniem Ewangelii, ile wstępem do księgi Dziejów Apost., która zawiera podstawowe fakty, dotyczące Chrześcijańskiej służby w tym okresie. Jest to rozdział, który traktuje o służbie, — służbie Panu Zmartwychwstałemu, a zarazem o cierpieniu. Zauważywszy to, zapytujemy, czy jest w nim jaki pojedynczy wyraz, lub zdanie,...