Do poczytania

Strona główna / Do poczytania

Artykuły

Czytaj, rozważaj i zachowuj

Jedna czwarta i trzy czwarte

Jedna czwarta i trzy czwarte

Zgoła każda uroczystość chrztu ma w sobie coś podniosłego i radosnego. Oto znów odbywa się taka uroczystość, w której do chrztu przystępuje 12 osób....

Wzór z Nieba

Wzór z Nieba

„Patrz, powiedziano, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci jest okazany na górze” (Hebr. 8:5). W księdze Wyjścia znajdujemy opowiadanie o tych...

Zwiastowanie Ewangelii

Zwiastowanie Ewangelii

„Głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego” (Psalm 96,3). Wielu chrześcijan uważa, że opowiadanie o chwale Bożej i Jego cudach...