Do poczytania

Strona główna / Do poczytania

Artykuły

Czytaj, rozważaj i zachowuj

Dwa ciała

Dwa ciała

Jeżeli chcemy zorientować się w stanie chaotycznym teraźniejszego społeczeństwa i zrozumieć główne życiowe prądy danej chwili, powinniśmy rozpatrywać je z tego...

Przymierze krwi

Przymierze krwi

„Większej miłości nikt nie ma nad to, jak kiedy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi,...

Dwa sądy

Dwa sądy

Mefiboszet, Syba i Dawid Po pokonaniu wojsk Absaloma Dawid ze swoją świtą powraca do Jeruzalemu. w pewnym momencie na spotkanie króla wychodzi...

O duchowej higienie

O duchowej higienie

Autorytet Słowa Bożego – uwaga wstępna Kiedy mieszkałem na Śląsku, kilkanaście lat temu, i przychodziłem do tutejszego zboru, regularnie, co...

Finanse z Biblijnego punktu widzenia

Finanse z Biblijnego punktu widzenia

W dobie szybko zachodzących zmian na arenie finansowej, braku stabilności waluty, wielkich skoków giełdowych, wzrastającego bezrobocia, niestabilności największych Banków i ciągle zwiększające...