Tag: Uświęcenie

Pięć sądów
Wpis

Pięć sądów

Określenie „sąd ostateczny”, tak często spotykane w religijnej literaturze, nie znajduje się w Piśmie Świętym. Co bardzo ważne, nie ma tam też myśli wyrażonej przez to określenie. Dr Pentecost dobrze mówił: „Ten paskudny nawyk, nauczył chrześcijański świat myśleć o sądzie, jak o jednym wielkim zdarzeniu, mającym miejsce pod koniec istnienia świata, kiedy wszystkie ludzkie istoty: święci i grzeszni, Żydzi i Poganie, żywi...

Wzór z Nieba
Wpis

Wzór z Nieba

„Patrz, powiedziano, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci jest okazany na górze” (Hebr. 8:5). W księdze Wyjścia znajdujemy opowiadanie o tych odwiedzinach, które Mojżesz złożył Samemu JAHWE przebywającemu w niezmiernej chwale na górze Synaj. Odwiedziny te trwały 40 dni i 40 nocy, w przeciągu zaś tego czasu, Mojżesz otrzymał od P. Boga najbardziej dokładne przepisy co do budowy świątnicy (Exod. 25:8.9),...

Służenie Chrystusowi Panu Zmartwychwstałemu
Wpis

Służenie Chrystusowi Panu Zmartwychwstałemu

Tekst: Rozdział 21. Ewangelii wg Jana. Rozdział 21-szy Ewangelii Jana, jakkolwiek ostatni, nie tyle jest zakończeniem Ewangelii, ile wstępem do księgi Dziejów Apost., która zawiera podstawowe fakty, dotyczące Chrześcijańskiej służby w tym okresie. Jest to rozdział, który traktuje o służbie, — służbie Panu Zmartwychwstałemu, a zarazem o cierpieniu. Zauważywszy to, zapytujemy, czy jest w nim jaki pojedynczy wyraz, lub zdanie,...

Połączenie się z Bogiem
Wpis

Połączenie się z Bogiem

Póki człowiek pozostaje panem siebie samego, nie ma zespolenia się z P. Bogiem, nie ma jedności — jest Bóg i człowiek. Tam gdzie dwoje stają się jednem — nie kocha się, nie myśli się, nie działa się pojedynczo. Kiedy P. Bóg zamieszka w człowieku, nastaje cisza, pokój zupełny; wszelki ból, krzyk, rosterki i własna wola...

O duchowej higienie
Wpis

O duchowej higienie

Autorytet Słowa Bożego – uwaga wstępna Kiedy mieszkałem na Śląsku, kilkanaście lat temu, i przychodziłem do tutejszego zboru, regularnie, co niedzielę, jedną z rzeczy, która sprawiała na mnie wrażenie było, to w jaki sposób podchodziło się tu do Słowa Bożego. Autorytet Słowa Bożego był stawiany na pierwszym miejscu. Cieszę się, że tak pozostało do dzisiaj....