Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim owocnego czasu
w bliskości z Panem Jezusem Chrystusem,
przepełnionego miłością i wdzięcznością
za najwspanialszy dar otrzymany od Boga w Jego Synu.

Niech nasze serca zawsze będą gorące, radosne i kochające bliźnich.

Na każdy dzień nadchodzącego nowego roku
życzymy również Bożego kierownictwa,
Jego łaski i wiele zachęty do świętego życia.

„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat,
że dał swego Jedynego Syna,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne”

Jana 3:16