Tag: Święta izraelskie

Święta izraelskie
Wpis

Święta izraelskie

„Błogosławiony lud, który umie się radować l chodzi w światłości oblicza twego, Panie” (Ps. 89,16) „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się”.(Fil. 4,4) Święto, to dzień radości i wesela. Ludzie na całym świecie obchodzą dni wesela zwane świętami, ale naród wybrany, Izrael, obchodzi szczególne dni radości — święta PANA. Sam Bóg wskazał Izraelowi dni...