O nawróceniu duszy do Boga

Ryszard Baxter

Przedmowa

Ryszard Baxter żył w Anglii w 17-tym stuleciu, był pastorem w miasteczku Kidderminster. Umarł w 1691 roku. Z licznych ksiąg religijnych, które napisał ks. pastor Ryszard Baxter, znane są czytelnikom przede wszystkim dwie, a mianowicie: „O wiecznym odpocznieniu zbawionych”, „O nawróceniu duszy do Boga”.

Jedną i drugą opracował ściśle według angielskiego oryginału na język polski Ks. Dr Jan Pindór, pastor w Cieszynie. Pierwsza wyszła drukiem roku 1892, lecz została zupełnie wyczerpaną. Gdy w roku bieżącym różne osoby zgłosiły się u księdza Dr Pindora, czyby też gdzie mogły nabyć bardzo poczytną książkę Ryszarda Baxtera „O nawróceniu duszy do Boga”, postanowił tenże opracować niniejsze dzieło i dać je do rąk ludzi religijnych.

Niech Arcypasterz kościoła swego, Pan nasz Jezus Chrystus, i tej skromnej pracy pobłogosławi, aby się stała owocnym narzędziem do odwrócenia wielu błądzących i przywrócenia serc ich do Pana.

Cieszyn, dnia 30 października 1911.
Ks. Dr teol. Jan Pindór.