O nawróceniu duszy do Boga

Ryszard Baxter

Modlitwa: Drogocenne ofiarowanie

O Jezu mój, Najmiłościwszy i Najsłodszy Zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie Ojcu Przedwiecznemu – najdroższą Krew i Wodę, które wypłynęły z rany, zadanej Boskiemu Sercu Twemu na drzewie krzyżowym. Racz uczynić uczestnikami tej Najdroższej Krwi i Wody wszystkich ludzi, a zwłaszcza biednych grzeszników oraz duszę moją. Oczyść, odnów, zbaw wszystkich ludzi mocą zasług Twoich. W końcu pozwól nam, o Jezu, schronić się w Boskim Sercu Twoim tak nas miłującym i w nim przebywać na wieki. Amen.