Jerozolima w proroctwach o czasach ostatecznych

Emanuel Machnicki